ZAPROSZENI WYKŁADOWCY

Tematy wykładów

Ole Ackermann
PD Dr.med. MaHM

Senior consultant Orthopedic surgery
Assistant Professor / Lecturer Ruhr-University Bochum

Ultrasonografia w złamaniach kości u dzieci - podstawynaukowe, wskazania i technika

Fractue sonograph in childhood - scientific background, indications and technique

(3103kB)

Janusz Bohosiewicz
Prof. dr hab. n. med.


Konsultant krajowy ds. Chirurgii Dziecięcej

Dziecięce Centra Urazowe w Polsce - aktualna sytuacja

Children Trauma Centers in Poland - present situation

(11kB)

Jan Godziński
Prof. dr hab. n. med.

Ordynator Oddziału Chirurgii Dziecięcej Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka
Wrocław
Kierownik Zakładu Traumatologii i Medycyny Ratunkowej Wieku Rozwojowego,
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Wrocław
Head of Dept. of Paed. Surgery, Marciniak Hospital, Wroclaw, Poland
Head of Dept. of Paediatric Traumatology and Emergency Medicine, Wroclaw Medical University

Urazy u dzieci z chorobami krwi

Trauma in children with hematologic diseases

(42kB)

Wojciech Górecki
Dr hab. n. med.

Kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej Collegium Medicum UJ w Krakowie.

Czego może oczekiwać chirurg dziecięcy od możliwości oznaczenia poziomu prokalcytoniny u swojego pacjenta?-

Possibility to measure the level of procalcitonin in blood - what is here to expect for a pediatric surgeon?

(33kB)

Devendra K. Gupta
Profesor

Head of the Department of Pediatric Surgery at the premier All India Institute of Medical Sciences, New Delhi India

Urazy u dzieci - zalecenia i praktyka

Pediatric trauma - policies and practices

(45kB)

Janusz Książyk
Prof. dr hab. n. med.

Prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci.
Kierownik Kliniki Pediatrii Żywienia i Chorób Metabolicznych w IP-CZD

Postępowanie żywieniowe u dzieci w urazach jamy brzusznej

Clinical nutrition in children with abdominal trauma

(143kB)

Johannes Mayr
Profesor

Consultant Peduatric Surgery - University Children's Hospital Basel

Kontrola obrażeń ortopedycznych u 8-letniego dziecka z wielonarządowym, zagrażającym śmiercią urazem

Damage control orthopedics applied in a 8-year old child with life threatening multiple trauma

(124kB)

David Mooney
MD, MPH

Associate Professor of Surgery, Harvard Medical School Director, Trauma Center; Assistant in Surgery Boston, USA

Leczenie urazów trzustki : postępowanie zachowawcze lub operacyjne, nowe techniki laparoskopowe, endoskopowe

Management of Pancreatic trauma : conservative or operative treatment, new techniques laparoscopy, endoscopy

(64kB)

Paul Philippe
MD

Specialist Pediatric Surgeon
Centre Hospitalier de Luxembourg
Department of Pediatric Surgery
Luxembourg

Zadania i ograniczenia chirurgii endoskopowej w urazach brzucha i klatki piersiowej

Role and limitations of endoscopic surgery in pediatric abdominal and thoracic trauma

(676kB)

Ryszard Tomaszewski
Dr n. med.

Kierownik oddział urazowo-ortopedyczny
Klinika Chirurgii Dziecięcej 
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka 
Katowice


Zaopatrywanie złamań nasady i przynasady kości długich kończyny dolnej

Meta- and epiphyseal fractures of long bones of the lower limb - treatment in children

(3kB)

PATRONATY
                                                                            
PATRONAT MEDIALNY
  
SPONSOR GŁÓWNY