ZAPROSZENI WYKŁADOWCY

Tematy wykładów

Ole Ackermann
PD Dr.med. MaHM

Senior consultant Orthopedic surgery
Assistant Professor / Lecturer Ruhr-University Bochum

Ultrasonografia w złamaniach kości u dzieci - podstawynaukowe, wskazania i technika

Fractue sonograph in childhood - scientific background, indications and technique

(3103kB)

Janusz Bohosiewicz
Prof. dr hab. n. med.


Konsultant krajowy ds. Chirurgii Dziecięcej

Kierownik Oddziału Chirurgii Dziecięcej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach oraz kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Dziecięce Centra Urazowe w Polsce - aktualna sytuacja

Children Trauma Centers in Poland - present situation

(11kB)

Jan Godziński
Prof. dr hab. n. med.

Ordynator Oddziału Chirurgii Dziecięcej Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  im. T. Marciniaka   Wrocław

Urazy u dzieci z chorobami krwi

Trauma in children with hematologic diseases

(42kB)

Wojciech Górecki
Dr hab. n. med.

Kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej Collegium Medicum UJ w Krakowie.

Czego może oczekiwać chirurg dziecięcy od możliwości oznaczenia poziomu prokalcytoniny u swojego pacjenta?-

Possibility to measure the level of procalcitonin in blood - what is here to expect for a pediatric surgeon?

(33kB)

Devendra K. Gupta
Profesor

Head of the Department of Pediatric Surgery at the premier All India Institute of Medical Sciences, New Delhi India

Urazy u dzieci - zalecenia i praktyka

Pediatric trauma - policies and practices

(45kB)

Janusz Książyk
Prof. dr hab. n. med.

Prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci.
Kierownik Kliniki Pediatrii Żywienia i Chorób Metabolicznych w IP-CZD

Postępowanie żywieniowe u dzieci w urazach jamy brzusznej

Clinical nutrition in children with abdominal trauma

(143kB)

Johannes Mayr
Profesor

Consultant Peduatric Surgery - University Children's Hospital Basel

Kontrola obrażeń ortopedycznych u 8-letniego dziecka z wielonarządowym, zagrażającym śmiercią urazem

Damage control orthopedics applied in a 8-year old child with life threatening multiple trauma

(124kB)

David Mooney
MD, MPH

Associate Professor of Surgery, Harvard Medical School Director, Trauma Center; Assistant in Surgery Boston, USA

Leczenie urazów trzustki : postępowanie zachowawcze lub operacyjne, nowe techniki laparoskopowe, endoskopowe

Management of Pancreatic trauma : conservative or operative treatment, new techniques laparoscopy, endoscopy

(64kB)

Paul Philippe
MD

Specialist Pediatric Surgeon
Centre Hospitalier de Luxembourg
Department of Pediatric Surgery
Luxembourg

Zadania i ograniczenia chirurgii endoskopowej w urazach brzucha i klatki piersiowej

Role and limitations of endoscopic surgery in pediatric abdominal and thoracic trauma

(676kB)

Ryszard Tomaszewski
Dr n. med.

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka


Zaopatrywanie złamań nasady i przynasady kości długich kończyny dolnej

Meta- and epiphyseal fractures of long bones of the lower limb - treatment in children

(3kB)

PATRONATY
                                                                            
SPONSOR GŁÓWNY