INFORMACJE - STRESZCZENIA

Bardzo prosimy o rejestrację streszczeń prac, zgodnie z następującymi zasadami:

 1. Pracę należy zgłosić w formie streszczenia zawierającego następujące elementy:
  1. Tytuł pracy (w języku PL i ENG)
  2. Nazwisko i imię prezentującego
  3. Proponowaną formę prezentacji: wystąpienie ustne lub plakat
  4. Nazwiska i imiona autorów
 2. Całkowita objętość Streszczenia - do 2000 znaków
 3. Termin rejestracji streszczeń do 1 września 2017 r. do godziny 24.00 drogą elektroniczną poprzez formularz

Akceptacja i zakwalifikowanie prac do przedstawienia w trakcie Sympozjum odbędzie się do 14 września 2017 r.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

Biuro Organizacyjne:

Medius Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 26a, 01-381 Warszawa
tel. +48 22 642 09 40
e-mail: biuro@medius.com.pl
PATRONATY
                                                                            
SPONSOR GŁÓWNY