Formularz do przesyłania streszczeń
Dane kontaktowe zamieszczającego

Preferowana forma prezentacji
Osoba prezentująca

Streszczenie

Autorzy (prosimy podać imię i nazwisko każdego z autorów oraz nazwę ośrodka, z którego pochodzi):

Treść (streszczenie powinno być napisane w języku polskim, zawierać do 2000 znaków (w tym spacje).


PATRONATY
                                                                            
SPONSOR GŁÓWNY