Program Ramowy

Dzień pierwszy, Piątek 6 października 2017 r.

10:00

Rejestracja uczestników

10:00-11:40

Warsztaty - część I

"Jak uniknąć powikłań w elastyczno-stabilnych zespoleniach kości długich u dzieci"
Paweł Wawrzaszek

Warsztaty

"Szybka diagnostyka obrażeń - USG FAST"
Nawal Matar
Paweł Witkowski

Grupa ćwiczeniowa I

11:40-12:10

Przerwa kawowa

12:10-13:50

Warsztaty - część II

"Jak uniknąć powikłań w elastyczno-stabilnych zespoleniach kości długich u dzieci"
Paweł Wawrzaszek

Warsztaty

"Szybka diagnostyka obrażeń - USG FAST"
Nawal Matar
Paweł Witkowski

Grupa ćwiczeniowa II

13:50-14:00

Przerwa kawowa


13:00- 15:30

Spotkanie Konsultantów Wojewódzkich z Konsultantem Krajowym

13:50-14:00

Przerwa kawowa

14:00-16:00

Warsztaty

"Jak pisać doniesienia naukowe" (Writing about science … and making yourself understood)"
Silvia M. Rogers

16:00

Otwarcie Sympozjum

16:00-18:30

Sesja I - Inauguracyjna. Obrażenia wielonarządowe

18:30-20:00

Przerwa

20:00-23:00

Kolacja powitalna

Miejsce: Bazar Poznański - Sala Biała

23:30- 1:00

Spotkanie taneczno-muzyczne

Miejsce: Browar Pub Słodownia

Dzień drugi, Sobota 7 października 2017 r.

8:00

Rejestracja uczestników

9:00-11:30

Sesja II - Urazy kości

11:30-12:00

Przerwa kawowa

Sesja Plakatowa "Niebieska"

12:00-13:40

Sesja III - Laparoskopia w urazach jam ciała

13:40-14:30

Przerwa obiadowa

Posiedzenie Zarządu Sekcji Dziecięcej Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej PTChD

14:30-16:00

Sesja IV - Obrażenia jamy brzusznej

16:00-16:30

Przerwa kawowa

Sesja Plakatowa "Zielona"

16:30-18:00

Sesja V - Varia (Żywienie w traumatologii, Diagnostyka Obrazowa)

18:00-18:30

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Dziecięcej Chirurgii
Urazowej i Medycyny Ratunkowej PTChD - Wybór Przewodniczącego

18:30

Zakończenie Sympozjum, wręczenie nagród

19:15-22:00

Uroczysta kolacja

Miejsce: Hotel Andersia

PATRONATY
                                                                            
PATRONAT MEDIALNY
  
SPONSOR GŁÓWNY