OPŁATY

OPŁATY
(ceny zawierają podatek VAT)
OPŁACONE W TERMINIE
do 31 sierpnia 2017 r.
OPŁACONE W TERMINIE
od 1 września 2017 r.
oraz podczas Sympozjum
Opłaty za Warsztaty
Za jeden warsztat 50 PLN
Opłaty za uczestnictwo w Sympozjum
Lekarze specjaliści1) 200 PLN 300 PLN
Lekarze w trakcie specjalizacji1) 150 PLN 200 PLN
Studenci i pielęgniarki1) 30 PLN 30 PLN
Osoby towarzyszące2) 100 PLN 150 PLN
Opłaty za wydarzenia towarzyszące
Osoby towarzyszące - Kolacja powitalna 6 października 100 PLN 120 PLN
Uroczysta kolacja 7 października3) 120 PLN 150 PLN

1)W ramach opłaty za udział w Sympozjum Organizator zapewnia:

 • udział w sesjach
 • materiały konferencyjne
 • identyfikator
 • wstęp na wystawę firm sponsorujących
 • certyfikat uczestnictwa
 • udział w kolacji powitalnej w Sali Białej Bazar Poznański w dniu 6 października 2017 r.
 • przerwy kawowe i lunche

 • Członkowie EUPSA otrzymają 10% zniżki od powyższych cen

  2)W ramach opłaty za udział w Sympozjum Organizator zapewnia:

 • identyfikator
 • przerwy kawowe i obiadowe
 • wstęp na wystawę firm sponsorujących
 • 3)Opłata dotyczy uczestników i osób towarzyszących


  Zarejestruj się

  Opłaty za uczestnictwo prosimy dokonywać na konto bankowe o numerze:

  67 1240 2887 1111 0010 3130 0424 w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o. W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek "Sympozjum Sekcji urazowej PTCHD"

  W przypadku gdy po wniesieniu opłaty uczestnik rezygnuje z udziału: w Zjeździe, w Warsztatach, w imprezach towarzyszących wtedy Organizator zobowiązany będzie do zwrotu uczestnikowi następującej kwoty:

  • 100% wpłaty, jeżeli rezygnacja nastąpiła do 30 dni przed rozpoczęciem sympozjum
  • 50% wpłaty, jeżeli rezygnacja nastąpiła do 14 dni przed rozpoczęciem sympozjum
  • 20% wpłaty, jeżeli rezygnacja nastąpiła do 7 dni przed rozpoczęciem sympozjum
  • Jeżeli rezygnacja uczestnika nastąpi później niż 7 dni przed rozpoczęciem sympozjum, wtedy Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę
  Zwroty opłat dokonywane będą w ciągu 14 dni od dnia złożenia przez uczestnika rezygnacji, na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika sympozjum.
  PATRONATY
                                                                              
  PATRONAT MEDIALNY
    
  SPONSOR GŁÓWNY